2 ตุลาคม 2022

เว็บบาคาร่าออนไลน์ เครดิตฟรี

บาคาร่าออนไลน์ เครดิตฟรี เล่นง่าย ได้เงินจริง

“สนธิรัตน์” ปลื้มภาคธุรกิจใต้มั่นใจแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของพรรค

ธุรกิจน่าสนใจ

“สนธิรัตน์”ปลื้มภาคธุรกิจจังหวัดแถบอันดามันมั่นใจในนโยบายและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคสร้างอนาคตไทย

ธุรกิจน่าสนใจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมมีข้อสรุปจากการลงพื้นที่จังหวัดแถบอันดามัน 3 ข้อที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับ

ข้อที่ 1 การตอบรับของภาคธุรกิจในแถบอันดามันที่ให้กับพรรคของเรามีมาก ทั้งการแสดงความมั่นใจในนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในแถบนี้
โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวแบบเชื่อมพื้นที่จังหวัดเข้าด้วยกัน ที่สำคัญ ขอขอบคุณการแสดงออกถึงความมั่นใจในทีมเศรษฐกิจของพรรคที่นำโดยอาจารย์สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ข้อที่ 2 ข้อเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการเสวนามีความหลากหลาย ทั้งการพลิกฟื้นผู้ประกอบการ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามัน

ข้อที่ 3 ทางพรรคจะเร่งพิจารณาผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคของเราที่มีมากและล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณภาพคับแกัวทั้งสิ้น จนในบางพื้นที่มีความทับซ้อน ทำให้เราต้องรีบกลับมาเฟ้นให้ได้ผู้ที่เหมาะสมเพื่อเปิดตัวกับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุด